Untitled Document
 
          www.budsarakam.com

www.budsarakam.com


น้ำผึ้งผูกกระดาษสารังผึ้ง

ชุดของขวัญ แพ็ค 6

ชุดของขวัญ แพ็ค 3

 

ขนทข้าวซอยตัด รสน้ำผึ้ง ( แบบแพ็ค )

ขนทข้าวซอยตัด รสน้ำผึ้ง ( แบบกล่อง)

น้ำผึ้งผสมมะนาว

 

ลิปบาล์มไขผึ้งแท้ กลิ่นสตอเบอรี่

ลิปบาล์มไขผึ้งแท้ กลิ่นแคนตาลูป

ลิปบาล์มไขผึ้งแท้ กลิ่นน้ำผึ้ง

 

ลิปมาส์กน้ำผึ้งผสมสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่

ลิปมาส์กน้ำผึ้ง

สบู่เหลวน้ำผึ้ง ขนาด 150 กรัมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย
ที่ตั้ง 143 หมู่ 8 ซอย 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57220
โทรศัพท์: 053-785385 โทรสาร: 053-785386 E-mail address : mata_531@hotmail.com       
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์
สถิติเว็บไซต์ เริ่มนับ 20 ก.ย 57